Välkommen till MJ InterAction!

Här får du hjälp med att bibehålla och förbättra  din hälsa utifrån dina förutsättningar. Det kan handla om att komma igång med träning efter alltför lång tid av inaktivitet. Du kanske har genomgått en operation, sjukdom, har kroniska besvär eller känner dig allmänt orörlig och ur form. MJ InterAction kan vara länken emellan; där sjukvårdens rehabilitering avslutas och friskvården tar vid.

MJ InterAction erbjuder även aktiviteter för god hälsa i ett förebyggande perspektiv.

In English:

Here you get help in maintaining and improving your health based on your circumstances. It may be about getting started with training after too long of inactivity. You may have undergone surgery, illness, have chronic conditions or feel generally immobile and out of shape. MJ InterAction can be the link between; where the healthcare rehabilitation ends and the wellness training takes over.

MJ InterAction also offers activities for good health in a preventive perspective.

Kontakt

E-post: monica@mjinteraction.se

Mobil: 073 02 73 163

Fotograf: Kronvalls pixlar