Hej världen!

Efter en tids fundering har jag nu kastat loss från trygg anställning för att åter igen arbeta i egen regi. Lite äldre och med ännu mer erfarenhet vill jag nu fokusera på det jag tycker är roligt och uppfattar att jag gör bra. Som nystartat företag kan jag bara hoppas att mina tjänster efterfrågas och att det kommer gå bra.

Förutom mina yrkeskunskaper och erfarenheter bidrar livet självt till att jag tar steget fullt ut. Bland annat har mina nu vuxna barn visat att det finns andra sätt att leva som handlar just om samspelet mellan förmågor, drömmar, mod och handlingskraft. Att leva sin dröm eller att drömma och låta livet forma sig därefter. Ja, det där lät filosofiskt, men här står jag nu. Rent fysiskt skriver jag detta sittande i en soffa på en bakgård i Manly utanför Sydney. Ljumma vindar, nya ljud och dofter, många fina upplevelser har inspirerat till att skapa denna hemsida. Lite bävande och mycket nyfiken på framtiden.