“Att ta tillfället i akt”

Var hade jag varit och vad hade jag gjort i dag om jag inte hade “tagit tillfället i akt”? Det kan man filosofera över. Vad var det som gjorde att jag en gång valde att utbilda mig till sjukgymnast? Som nyexad sjukgymnast, knappt 20 år,  kunde jag inte föreställa mig livet vid 56. Då fanns ingen annan plan än det aktuella yrket. Alla olika anställningar, uppdrag och roller därefter var inte planerade, men jag tog tillfället i akt och har fått vara med på en meningsfull, intressant och utvecklande resa som nu växlar in på nya spår.

Som företagare handlar det verkligen om att ta tillfället i akt. Ett sammanhang ger nya kontakter. En person öppnar vägar till nya arenor. Vissa vägar kanske vänder tillbaka med mer kunskap och erfarenhet i bagaget.

Jag tog tillfället i akt när jag läste om Hera Hub i vår morgontidning. En samarbetsplats för kvinnligt företagande. Som medlem vid Hera Hub i Uppsala har jag fått tillgång till kompetens och handledning i företagandet. Förutom en fin arbetsmiljö där jag har en plats och kan prioritera tid för utveckling finns det tillgång till kloka personer som delar med sig av sina erfarenheter. Detta inlägg får bli en hyllning till Hera Hub. Så glad att jag tog tillfället i akt:-)