Betydelse av relationer

Det är så lätt att tycka om varandra! Jag menar inte “tycka om”. Jag menar “att tycka” om varandra. Ju längre ifrån varandra man är, desto lättare.

Nu har jag fått möta ca 75 personer i olika funktioner och i olika kommuner i Uppsala län. Det har också varit olika funktioner inom olika områden i landstinget (Region Uppsala). Det har varit ett mycket givande och intressant arbete att ta reda på hur man tycker att samverkan runt personer som får vård och stöd fungerar. Likaså att få ta del av engagemanget runt förbättringar.

Man tycker förstås … mycket. Det har varit både ris och ros. Samverkan har uppfattats som en omöjlig intention men också fullt möjlig. Mitt arbete är långt ifrån klart men det är slående, att där man bygger relationer där växer samverkan fram.

Med andra ord är det som med själva livet. När vi bygger relationer och lär känna människan bakom, får en uppfttning om hur det är och har varit samt samtalar om framtiden; det är då vi börjar samspela med varandra.

Interaction!