Backstage and on stage!

På och bakom scenen!

Jag tycker att det är en så bra liknelse för vårt välfärdssamhälle. Som en teaterföreställning. “På scenen” kan vi ta del av vår välfärd: hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning etc. “Bakom scenen” utförs det som är en förutsättning för att “föreställningen” ska bli den upplevelse som vi önskar: trygg, säker, tillgänglig etc. På scenen behövs lärare, läkare, socionomer m.fl. Tyvärr är många av dessa yrkesgrupper i dag bristyrken!!! Men det behövs också kloka och erfarna personer som arbetar “backstage” med omvärldsspaning, tar fram och förkastar förslag, utformar riktlinjer och rutiner m.m. Nu kan jag framför mig se både de personer som nickar och de som skakar på huvudet. De som är mycket nöjda med den välfärd de tar del av och de som har negativa upplevelser. Oavsett hur vi tycker att välfärden fungerar så behövs det aktörer med kunskap och kompetens både på och bakom scenen. I det bästa samspelet mellan dem blir det en välfärd vi känner trygghet i och tillit till.

Genom åren har jag med stort engagemang jobbat både på och bakom den scen som hör till hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jag har stor respekt för “scenarbetare” på bägge sidor av scenen. Och jag vill fortsaätta att vara en del av den ensembeln och bidra med min kunskap och talang för trygghet, tillit och god hälsa:-)