Träna ute!

Träning utomhus, tillsammans med andra men utifrån vars och ens egna förutsättningar. Ca 75 minuters träning med fokus på kondition, styrka, rörlighet/smidighet och balans.

Träningspasset är vid elljusspåret i Knivsta

Ungefär så här kan det gå till

Vi tränar i terrängen, använder anläggningen på plats och kompletterar träningen med anpassade funktionella övningar. Träningspasset är upplagt så att var och en kan delta utifrån sin förmåga.

Träningspasset återkommer våren 2020

Kontakt

monica@mjinteraction.se

Telefon: 073 02 73 163