Kurser, utbildningar och föreläsningar

MJ InterAction kan också anlitas för utbildning och inspirationsföreläsningar för personalgrupper, vid seniorboenden m.m.

In English

MJ InterAction can also be hired for training and inspirational lectures for staff groups, at senior housing, etc.

Kontakt

E-post: monica@mjinteraction.se

Mobil: 073 02 73 163