Kurser, utbildningar och föreläsningar

MJ InterAction har tagit fram en webbutbildning om hur du förbättrar rörlighet och styrka och får en bättre hållning.

MJ InterAction kan också anlitas för utbildning och inspirationsföreläsningar för personalgrupper, vid seniorboenden m.m.

In English

MJ InterAction has developed a web training on how to improve mobility and strength and get a better posture.

MJ InterAction can also be hired for training and inspirational lectures for staff groups, at senior housing, etc.

Kontakt

E-post: monica@mjinteraction.se

Mobil: 073 02 73 163