Om mig och mitt företag

I mitt företag står jag på två ben. Det ena handlar om hälsofrämjande verksamhet. Det kan du ta del av på den här hemsidan.

Det andra benet handlar om att som konsult stödja organisationer i olika uppdrag. Inte minst sådant som handlar om samverkan, samordning och rehabilitering. Om du vill veta mer om detta är du välkommen att besöka min sida på LinkedIn

”Interaction” betyder samspel eller växelverkan. Det är mitt signum: Ett helhetsperspektiv där delarna ska fungera men också att de ska hänga ihop och samverka. Det är viktigt när vi pratar om hälsa, men också när vi pratar om organisationer som behöver samverka för att kunna nå sina mål.

Mitt namn är Monica Jonsson. Jag är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med många års erfarenhet av arbete med människor i olika åldrar. Jag har också lång erfarenhet från uppdrag i mer övergripande strategiska positioner; som chef och ledare i offentlig verksamhet.

Varmt välkommen att ta kontakt:

monica@mjinteraction.se

mobil: 073 02 73 163

In English:

In my company, I stand on two legs. One concerns health-promoting activities. You can find out about that on this website.

The second leg is about supporting organizations in various assignments as a consultant. Not least things that deal with cooperation, coordination and rehabilitation. If you want to know more about this, you are welcome to visit my page on LinkedIn.

“Interaction” means interplay or interaction. That is my signature: A holistic perspective where the parts must work but also that they must hang together and work together. It is important when we talk about health, but also when we talk about organizations that need to work together in order to reach their goals.

My name is Monica Jonsson. I am a licensed physical therapist/physiotherapist with many years of experience working with people of different ages. I also have extensive experience from assignments in more overall strategic positions; as manager and leader in public activities.

Welcome to contact me:

monica@mjinteraction.se

mobil 073 02 73 163