Om mig och mitt företag

”Interaction” betyder samspel eller växelverkan. Det är mitt signum; hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där delarna ska fungera men också att de ska hänga ihop och samverka.

Jag vill helt enkelt erbjuda möjligheter för dig att bibehålla eller förbättra din hälsa.

Mitt namn är Monica Jonsson. Jag är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med många års erfarenhet av arbete med människor i olika åldrar. Och ja, jag har ett särskilt intresse för äldre och det som händer med oss när vi åldras.

Om du är nyfiken och vill veta mer om min kompetens är du välkommen att besöka min sida på LinkedIn

In English:

“Interaction” means interaction or interaction. That’s my signature; health from a holistic perspective where the parts should work but also that they should be connected and collaborate.

I simply want to offer opportunities for you to maintain or improve your health.

My name is Monica Jonsson. I am a licensed physiotherapist / physiotherapist with many years of experience working with people of different ages. And yes, I have a special interest in the elderly and what happens to us as we age.

If you are curious and want to know more about my skills, you are welcome to visit my page on  LinkedIn

Fotograf: Kronvalls pixlar