Personlig träning – TEAMS

TEAMS är personlig träning, men i en mindre grupp (4 -6 personer)

Utifrån din HÄLSOPLAN utformar vi träningen efter dina behov och mål. Du får personlig guidning i träningen och alla de positiva effekter som det ger att träna tillsammans med andra.

Dessutom är det halva kostnaden jämfört med traditionell personlig träning.

Vi startar upp minst två TEAMS-grupper vid Betongfabrikens Träningscenter under våren. Boka in dig på ett personligt möte så berättar vi mer: info@bftaining.se

In English:

TEAMS is personal training, but in a smaller group (4-6 people)

Based on your HEALTH PLAN, we design the training according to your needs and goals. You get personal guidance in training and all the positive effects that training together with others brings.

Plus, it’s half the cost compared to traditional personal training.

We start up at least two TEAMS groups at Betongfabriken’s Training Center during the spring. Book in a personal meeting and we’ll tell you more: info@bftraning.se