Samordning och samverkan

För vissa verksamheter är det reglerat i lag att samverka. Andra verksamheter efterfrågar samverkan för att dra nytta av varandras kompetens och nå framgång. Oavsett om verksamheterna ”måste” eller ”vill” kan samverkan vara komplicerad. Det räcker inte med överenskommelser och gemensamma mål. Nyfikenhet, tillit och tålamod är goda förutsättningar, men det behövs också driv, kunskap och effektiv samordning för att lyckas.

MJ InterAction kan stödja hela samverkansprocessen, från idé till uppföljning av resultatet. Stödet kan innebära att leda ett samverkansprojekt eller vara en tillfällig samordningsresurs för era verksamheter.

Fotograf: Kronvalls pixlar