Samordning och samverkan

För vissa verksamheter är det reglerat i lag att samverka. Andra verksamheter efterfrågar samverkan för att dra nytta av varandras kompetens och nå framgång. Oavsett om verksamheterna ”måste” eller ”vill” kan samverkan vara komplicerad. Det räcker inte med överenskommelser och gemensamma mål. Nyfikenhet, tillit och tålamod är goda förutsättningar, men det behövs också driv, kunskap och effektiv samordning för att lyckas.

MJ InterAction kan stödja hela samverkansprocessen, från idé till uppföljning av resultatet. Stödet kan innebära att leda ett samverkansprojekt eller vara en tillfällig samordningsresurs för era verksamheter.

Avslutade och pågående uppdrag:

  • Samordna processer runt Primärvårdsforum , Förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala
  • Uppföljning av samverkan och processer när bl.a. Samordnad Individuell plan tillämpas – kartläggning och handlingsplan för förbättringar, Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Rapporten kan lämnas ut på begäran.
  • Jämställt föräldraskap! Ta fram en plan för hur mödrahälsovård, barnahälsovård och Öppna förskolor/familjecentraler kan främja ett jämställt föräldraskap utifrån barnets perspektiv. Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län

Fotograf: Kronvalls pixlar