Personlig träning

MJ InterAction erbjuder ett personligt utformat träningsprogram och stöd / coachning i din träning. Träningsprogrammet utformas utifrån dina individuella behov, mål och önskemål.

Behöver du rehabilitering bygger vi programmet utifrån fysioterapiprocessen. Det vill säga en sjukgymnastisk undersökning, bedömning och planering i dialog med dig.

Som regel innebär personlig träning ett besök / en sjukgymnastkonsultation där vi går igenom om du har särskilda besvär och vad du har för behov, mål och önskemål. Efter det utformas ditt personliga träningsprogram. Två till tre uppföljningar är att rekommendera, men antalet gemensamma träningstillfällen kan variera efter önskemål och behov.

In English:

MJ InterAction offers a personally designed training program and support / coaching in your training. The training program is designed based on your individual needs, goals and wishes.

If you need rehabilitation, we build the program based on the physiotherapy process. That is, a physiotherapy examination, assessment and planning in dialogue with you.

As a rule, personal training involves a visit / a physiotherapist consultation and after that your personal training program is designed. Two to three follow-ups are recommended, but the number of joint training sessions can vary according to wishes and needs.

Kostnad:

600 kr / gemensamt träningstillfälle.

550 kr / från 3:dje gemensamma träningstillfället

Tidsbokning

Boka tid här: https://mj-interaction.bokamera.se

Eller ta kontakt genom e-post eller telefon. Se uppgifter nedan.

Monica Jonsson, leg. sjukgymnast
Fotograf: Rosie Alm Kullander & Alm AB

Kontakt

monica@mjinteraction.se

Telefon: 073 02 73 163