Träningsaktiviteter

MJ InterAction erbjuder både träning i grupp och personlig träning.

Gruppträningen under våren sker i regi av Betongfabrikens Träningscenter. Som medlem vid Träningscentret har du fri tillgång till gruppträningsaktiviteterna. Du kan också välja att endast delta i gruppträningen och betalar då per tillfälle.

MJ InterAction ansvarar för cirkelträningspass på tisdagar, januari – april. Under maj tränar vi i slottsparken.

In English:

MJ InterAction offers both group training and personal training.

The group training during the spring takes place under the auspices of Betongfabriken’s Training Center. As a member of the Training Centre, you have free access to the group training activities. You can also choose to only participate in the group training and then pay per opportunity.

MJ InterAction is responsible for circuit training sessions on Tuesdays, January – April. During May we practice in the castle park.

Här kan du betala med: