Träningsaktiviteter

MJ InterAction erbjuder både träning i grupp och personlig träning. Sedan några år tillbaka finns träningspasset Moves and mobility, med särskilt fokus på rörlighetsträning. Träningspasset är ett bra komplement för dig som tränar regelbundet men som behöver fokusera lite extra på just rörlighet och smidighet. Passet är även en utmärkt “start-upp” för dig som vill komma igång med träning.

Under vår och höst erbjuds träning utomhus. Det är allsidig träning för kondition, styrka och rörlighet. Träningspasset genomförs i grupp men anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar

In English:

MJ InterAction offers both group training and personal training.

For a few years now, there has been the training session Moves and mobility, with a special focus on mobility training. The training session is a good complement for you who train regularly but who need to focus a little extra on just mobility and agility. The workout is also an excellent “start-up” for you who want to get started with training.

During spring and autumn, outdoor training is offered. It is versatile training for fitness, strength and mobility. The training session is carried out in groups but is adapted to each individual’s individual conditions.